Mest och bäst dun för pengarna

Mest och bäst dun för pengarna

Fyllningen analyseras och sorteras i dun, fjädrar och övrigt innehåll. Foto: Tobias Meyer
Fyllningen analyseras och sorteras i dun, fjädrar och övrigt innehåll. Foto: Tobias Meyer
I inspektionen ingår även luktprov som kan avslöja brister i renheten. Foto: Tobias Meyer.
I inspektionen ingår även luktprov som kan avslöja brister i renheten. Foto: Tobias Meyer.
Täckets sömmar och konstruktion inspekteras. Foto: Tobias Meyer
Täckets sömmar och konstruktion inspekteras. Foto: Tobias Meyer
Täckets konstruktionskvalitet och dimensioner kontrolleras. Foto: Tobias Meyer
Täckets konstruktionskvalitet och dimensioner kontrolleras. Foto: Tobias Meyer
Innehållet I täcket tas ut och blandas innan provtagning. Foto: Tobias Meyer
Innehållet I täcket tas ut och blandas innan provtagning. Foto: Tobias Meyer
Innehållet I täcket tas ut och blandas innan provtagning. Foto: Tobias Meyer
6. Innehållet I täcket tas ut och blandas innan provtagning. Foto: Tobias Meyer
Fyllningen analyseras och sorteras i dun, fjädrar och övrigt innehåll. Foto: Tobias Meyer
Fyllningen analyseras och sorteras i dun, fjädrar och övrigt innehåll. Foto: Tobias Meyer
Typen av dun (gås eller and) analyseras. Foto: Tobias Meyer
Typen av dun (gås eller and) analyseras. Foto: Tobias Meyer
Dunets bärighet testas i en cylinder, där höjden på det ihoptryckta dunet visar bärigheten. Foto: Tobias Meyer
Dunets bärighet testas i en cylinder, där höjden på det ihoptryckta dunet visar bärigheten. Foto: Tobias Meyer
Laboratorietest

Andelen dun, dunets kvalitet, textiliernas täthet och täckets konstruktion – det är många faktorer som styr hur bra duntäcket är, visar Testfakta Researchs laboratorietest av tio vanliga märken.

Laboratorietest
Testfakta Research
Testfakta Research Publicerad: 28 Mar, 2017
Läs senare

Vad är det egentligen som kvalitetsmässigt skiljer ett dyrare duntäcke från ett billigare? Testfakta Research har på uppdrag av sängvarukedjan Sova genomfört ett jämförande laboratorietest av duntäcken vid IDFL, världens största oberoende laboratorium för dun och fjäderprodukter. Testerna har utförts på laboratoriets anläggningar i Schweiz, USA och Kina.

Med ett par undantag får de tio täckena i testet höga betyg. Men det finns detaljer som påverkar både pris och kvalitet, något som i slutänden kan vara ett skäl att välja ett täcke framför ett annat.

– Det viktigaste är andelen dun. De flesta täcken innehåller en mix av dun och fjädrar och ju större andel dun desto bättre. Men det är också viktigt att det är hög kvalitet i täckets konstruktion. Om dunet inte är jämnt fördelat i täckets olika sektioner spelar det ingen roll hur bra kvalitet dunet har säger Matt Lieber, VD för IDFL Europe.

Laboratoriet har mätt och analyserat mängden dun, typen av dun och dunets kvalitet. Dessutom har tygets täthet mot allergener mätts liksom förmågan att hålla värmen och andas. Täckets konstruktion har också bedömts.

[PDF]

Högsta sammanlagda betyg får Engmo Mette som uppfyllde branschens samtliga krav för klass I, och var bäst eller bland de bästa i samtliga testmoment. Lägst sammanlagda betyg får Jysk Finnan, som inte ens lever upp till kraven för att få kallas duntäcke. Enligt branschens regelverk måste andelen dun utgöra minst 60 procent av fyllningen. Jysk Finnan innehåller knappt 50 procent, vilket kan jämföras med testvinnaren Engmo Mette som innehåller 94 procent.

Dunet i duntäckena kommer från gås och and, som regel en biprodukt från industrislaktade fåglar. Ju större andel gås, desto dyrare är i regel också täckena. Innebär det också att dun från gås är bättre?

– Dun kommer i olika kvalitéer men gåsdun är som regel större och har bättre bärighet, vilket gör täcket fluffigare, säger Matt Lieber.

I testet har man också mätt andelen skadat dun, skadade fjädrar och främmande material, som till exempel dun och fjädrar från andra fågelarter. Här finns en gräns som styr klassificeringen. Klass I innebär att andelen skadat och främmande material inte får överstiga fem procent av den totala fyllningen. Täckena från Dunbutiken och Sängjätten är de enda som inte klarar det kravet.

Duntäcken andas inte så bra, men det fina med dun är att det kan absorbera en större mängd vattenånga. Men det förutsätter att täckets tyg inte är för tätt. Tyget i täcket är en balansgång för tillverkarna. Textilier med ett högre luftgenomsläpp ger bättre andningsförmåga, samtidigt som risken för kvalster och damm ökar. Testet visar att samtliga täcken i testet uppfyller branschens täthetskrav för att inte släppa igenom kvalster.

IDFL testar dunprodukter från hel världen. Hur står sig då våra svenska duntäcken jämfört med täcken på andra marknader?

– Jämfört med USA och många asiatiska länder håller de europeiska dunprodukterna en lägre nivå eftersom regelverket inte lika strikt. Och Paradoxalt nog är det också i Europa som vi hittar högst andel produkter som inte uppfyller kraven. Men jämfört med andra europeiska länder håller de svenska täckena i testet en bra nivå menar Matt Lieber.

Fakta

Testfakta Research har på uppdrag av sängvaruhuset Sova genomfört ett jämförande laboratorietest av duntäcken. Syftet med testet har varit att jämföra kvalitén på ett representativt urval av duntäcken från de största tillverkarna på den svenska marknaden.

Kriterier för urvalet av täcken har varit duntäcken med dun från gås eller and, fyllningsvikt på cirka 600 gram och med måtten 150 x 200 cm. Följande duntäcken har testats (deklarerad typ av dun inom parentes):

1. Hemtex Wilma (90 % gåsdun)

2. EngMo    Mette (90 % gåsdun)

3. Sova Stunda (90 % gåsdun)

4. Dunbutiken Höie Hugin (80 % anddun)

5. MIO Skagerack (70 % anddun)

6. IKEA Blekvide (90 % anddun)

7. Mille Notti Natura 500 (90 % gåsdun)

8. EngMo Cecilia (90 % anddun)

9. Sängjätten Rofylld (70 % anddun)

10. Jysk Finnan (60 % anddun)                                                                                          

Testutförande

Laboratorietestet har utförts av det oberoende och ackrediterade laboratoriet IDFL (International Down and Feather Testing Laboratories) och omfattar totalt ett 15-tal parametrar som täcker in mängden dun, dunets kvalitet samt täckets egenskaper och konstruktionskvalitet.

Mängden fyllning och andel dun

Täckets totala fyllning vägs och andelen dun analyseras. För att få kallas för duntäcke måste det innehålla minst 60 procent dun. Förutom dun innehåller täckena ofta en del sjöfågelfjäder för att stabilisera dunet.

Dunets kvalitet

Dunet i täcket artbestäms (andelen dun från gås respektive and) och detta styr benämningen på duntäcket. För att få kallas ”pure goose” eller ”pure duck” måste minst 90 procent av dunet komma från antingen gås eller and. Gåsdun behöver inte vara bättre än anddun. Kvalitén styrs av andra parametrar som bärighet och renhet.

- Dunets bärighet. Dunets bärighet visar på spänsten och volymen i dunet. För att mäta bärigheten fylls en cylinder med dun som sedan trycks ihop med ett visst tryck. Ju mer dunet komprimeras desto sämre bärighet. Bärigheten anges i cm volym per 20 gram dun. Ju högre bärighet desto bättre.

- Dunets renhet från partiklar (damm) och bakterier. Genom att mäta syrehalten i dunet fås ett mått på mängden bakterier. Mängden partiklar bedöms genom att mäta föroreningar i luften kring dunet.

- Övrigt innehåll (”other elements”). Skadat dun, skadade fjädrar eller fjädrar från landfågel klassificeras som övrigt innehåll. Kvalitetsklassificeringen av duntäcken styrs bland annat av andelen övrigt innehåll, där gränsen för klass 1 går vid 5,0 %.

Allergentäthet

Täckets förmåga att hålla tätt för partiklar som till exempel kvalster och kvalsterspillning.

- Luftgenomsläpp. Textiliernas förmåga att släppa igenom luft påverkar andningsförmågan och tätheten mot kvalster. Ju högre luftgenomsläpp desto bättre andningsförmåga, men samtidigt ökar risken för att släpa igenom kvalster och damm.

- Täckets täthet (down proof). Down proofness är ett mått på hur täcket håller tätt för partiklar som t ex kvalster och kvalsterspillning. I testet placeras täcket i en roterande trumma under 30 minuter, där det samtidigt som det roterar slås med gummiproppar. Mängden och storleken på partiklar som läcker från täcket mäts. Tätheten graderas på en skala från 1 till 5 där 5 är bäst. Gränsen för godkänt går vid 3.

Konstruktionskvalitet

- Konstruktionskvalitet. Konstruktionskvalitén bedöms av laboratoriet och omfattar hur väl dunet är fördelat i täcket, sömmarnas kvalitet, skavanker i materialet och det generella kvalitetsintrycket.

- Trådtäthet. Trådtäthet är framförallt ett mått på textiliernas kvalitet. Ju fler trådar per cm2 desto högre kvalitet. Men trådtätheten har även en inverkan på täckets täthet för kvalster och damm.

Egenskaper

- Värmeisolation. Värmeisolationsförmågan är en kombination av mängden dun, dunets kvalitet (bärighet), konstruktionen och textiliernas täthet. Värmeisolationsförmågan anges i TOG. Ju högre värde desto bättre isolationsförmåga.

- Andningsförmåga. Andningsförmågan anger täckets förmåga att släppa igenom vattenånga och anges i liter vattenånga som passerar genom täcket under en viss tid. Mätresultaten visar att väldigt lite vattenånga passerar genom täckena. Under en timma mättes i genomsnitt 6-7 liter vilket kan jämföras med en bättre skaljacka som ligger en bra bit över 20 liter. Detta behöver inte betyda att det blir fuktigt under täcket eftersom en stor del av vattenångan absorberas av dunet.

- Fuktabsorption. För att mäta dunets förmåga att stå emot fukt placeras en viss mängd dun i en glasbehållare till hälften fylld med vatten. Man mäter sedan tiden det tar för dunet att helt sjunka ner under vattenytan.

Viktning och betygsättning av testresultat

Resultaten från de olika delmomenten i testet har betygsatts på en skala från 1-5 där 5 är bäst och 3 medel. Betygsättning och viktning av de olika delresultaten har gjorts i samråd med laboratoriet. Betygen för testets olika delmoment har viktats samman till ett totalbetyg enligt följande:

Mängden dun och dunets kvalitet 50%

- mängden och andelen dun 60%

- dunets kvalitet 40%

Allergentäthet 20%

Konstruktionskvalitet 15%

Egenskaper 15%

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Varierande kvalitet i fristående resårmadrasser

En fristående resårmadrass kan läggas direkt på golvet eller i en sängram. En flexibel lösning som ger ergonomi i nivå med en klassisk resårsäng. Men långt ifrån alla fabrikat håller måttet, och priset är ingen garanti för kvalitet visar Testfaktas laboratorietest av sju vanliga modeller.

Laboratorietest

Bästa kontinentalsängen i den lägre prisklassen

Med testerna redo i mobilen har sängkunderna oftast en klar åsikt om sitt sängköp.
— De yngre kunderna är speciellt medvetna om att sängköpet kan vara hemmets viktigaste, säger Agneta Winther som sålt sängar i över tio år.

 

Laboratorietest

Uppgradera din gamla säng med en bra bäddmadrass

En bra bäddmadrass kan förbättra komforten i din gamla säng.
— En ny bäddmadrass kan finjustera de ergonomiska egenskaperna i din säng, förklarar Mikael Johansson utvecklingschef på Hilding.

Laboratorietest

Bästa kontinentalsängen i premiumklassen

En bra säng ger kroppen låter kroppen vila utan problem för rygg eller axel. Men vad innebär en bra ergonomi egentligen och vad får man för pengarna? Testfakta Research har laboratorietestat och jämfört ett kontinentalsängar i den högre prisklassen. 

Laboratorietest

Det kan vara ditt padelrackets fel om ditt spel har blivit sämre

Man ska ju inte skylla på materialet, men världens första laboratorietest av padelracketar visar att ditt racket faktiskt kan ha förändrats. Ett testat märke visade avvikande mätvärden med 25 procent efter uthållighetstestet.

Laboratorietest

Cape Farewell ställbar säng

Mios ställbara säng Cape Farewell har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för samtliga kroppstyper, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Sängen uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för samtliga tre kroppstyper.

Laboratorietest

Fristående skummadrass, ett flexibelt alternativ

En ny generation av fristående skummadrasser ger ergonomi i nivå med klassiska spiralfjädrar, visar Testfakta Researchs uppdragstest.

 

Laboratorietest

Roma kontinentalsäng

Kontinentalsängen Roma från möbelvaruhuset Mio har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för samtliga kroppstyper, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Kontinentalsängen Roma uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för kroppstyperna S (small), M (medium) och L (large).

Viktigt med rätt säng för god sömn

Fast eller mjuk, skum eller spiralfjädrar, zonindelad eller inte? Många begrepp och ett gigantiskt utbud gör det svårt att hitta rätt i sängdjungeln. Testfakta och ergonomiexpert Dr Florian Heidinger reder ut begreppen.

Laboratorietest

New York kontinentalsäng

Kontinentalsängen New York från möbelvaruhuset Mio har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för större och tyngre personer, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Kontinentalsängen New York uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för kroppstyp L (large).

Laboratorietest

Bästa ramsängen under 7000 kronor

Vilken är den bästa ramsängen? Och vad är det som skiljer storsäljarna åt? Testfakta Research har testat tio av de största sängtillverkarnas ramsängar – och det är stora skillnader mellan sängarna.

Laboratorietest

Bästa ställbara sängen under 19000 kronor

 Den vanligaste liggställningen är på sidan eller på rygg. Men en säng med ställbar huvud- och fotända kan vara gynnsamt både för sömnen och hälsan. När Testfakta testar olika alternativ i standardsegmentet, sängar under 19 000 kronor, sticker några fabrikat ut. Och bäst i test är Mios nya modell Godmorgon.

Sova med sömnapp – både avslappnande och stressande

Svårt att somna under ljusa sommarkvällar? Orolig sömn och inte det minsta utvilad när väckarklockan ringer? Tillverkarna av sömnappar säger sig ha lösningen på allt detta, och lite till. Testfakta har jämfört sex av de mest populära apparna.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.